مدل مانتو قشم

مدل مانتو قشم مدل مانتو قشم در پایان قرن، سناریوی اجتماعی – سیاسی، به عنوان راج، بریتانیایی بود. در هند سنگر گرفته بودند. از یک سو، نفوذ سبک غربی در دیده شد. با شلوارهای گشاد، پیراهن‌های دکمه دار، کت، کلاه، که برخی از هندی‌ها به تن داشتند، محل کار. با این حال و دستار به… ادامه خواندن مدل مانتو قشم