مدل لباس مجلسی

مدل لباس مجلسی مدل لباس مجلسی لوازم ضروری را بخرید پیراهن‌های دکمه دار، یک جفت چشم تیره‌رنگ و روشن شلوار گشاد کفش‌های سیاه و یک کمربند ساده و این کار را با یک تطبیق انجام می‌دهد کت  بهترین مواد خالص است پشمی و یا ترکیبی از پشم. به عنوان برای رنگ، دریایی، زغال خاکستری و… ادامه خواندن مدل لباس مجلسی