مدل مانتو آمل

مدل مانتو آمل مدل مانتو آمل لباس‌ها به وضوح رتبه و قدرت را به صورت یونیفرم نظامی نشان می‌دهند تشخیص شغل در دوران معاصر، لباس‌های اداری و اداری، که صاحب اختیار و اختیار او باشد و او را با اختیارات شخصی و محول کند. مثال‌هایی از این در جامه و کلاه‌گیس یک قاضی یا در… ادامه خواندن مدل مانتو آمل