مدل مانتو در یزد

مدل مانتو در یزد مدل مانتو در یزد صنعت پوشاک به روش سیستماتیک به کار گرفته شده‌است.و این منصفانه است که بگوییم در بسیاری از این سیستم‌های الگو، اصول شامل نه بیش از حد آشکار بود و نه به روشنی بیان می‌کرد. چندین سال تحصیل در زبان انگلیسی. آمریکایی و سیستم‌های الگوی اروپایی نشان می‌دهند… ادامه خواندن مدل مانتو در یزد