مدل مانتو اردبیل

مدل مانتو اردبیل مدل مانتو اردبیل چندین تن از محققان می‌گویند که نیاز به لباس از ضروریات فیزیکی به وجود آمده‌است. مرد در پاسخ به نیاز به حفاظت و سرپناه در برابر حد افراط تغییرات دما، باران، گرد و خاک، خار، حیوانات وحشی و حشرات. برای فعالیت‌هایی مثل جنگ و شکار، حفاظت اضافی برای بدن… ادامه خواندن مدل مانتو اردبیل