مدل مانتو شهرکرد

مدل مانتو شهرکرد مدل مانتو شهرکرد مدل مانتو تمام زنان یونانی را می‌پوشیدند که در اصل یک شال مستطیلی با یک شال مستطیلی بود، نازک‌نی یا سنجاق‌سینه  بر روی شانه بود و معمولا در یک طرف باز بود. این باز معمولا به کمرش بسته نمی‌شد. زنان یونانی نیز بسته را می‌پوشیدند با استفاده از دو… ادامه خواندن مدل مانتو شهرکرد