مدل مانتو قم

مدل مانتو قم مدل مانتو قم قفسه‌سینه ،  اگر لباس خیلی کوچک باشد، درز یا بسته شدن آن در مرکز قرار دارد. جلو یا عقب باید باز شود و باز دهان باز کند. یک سینه بزرگ‌تر یا سینه بسیار توسعه‌یافته اغلب باعث بسته شدن دکمه باز دهان باز در جلو یا عقب، و همچنین لباس… ادامه خواندن مدل مانتو قم